به وب سایت گروه معدنی و کارخانجات آتی صنعت (لوتوس ماشین) خوش آمدید.

جهت ارتباط در شبکه های اجتماعی 09334660041

دفتر مرکزی: استان البرز، کرج، مهرشهر، خیابان 111، مجتمع تجاری اداری هورمهر، طبقه 6، واحد E6

026-33178 خط ویژه

09126002400

026-33178 خط ویژه

09126002400

دفتر مرکزی: استان البرز، کرج، مهرشهر، خیابان 111، مجتمع تجاری اداری هورمهر، طبقه 6، واحد E6

اکتشاف و مطالعات معدنی

  • تهیه استانداردها و دستورالعمل های اکتشافی
  • تهیه شرح خدمات و برنامه زمان بندی از اکتشاف تا اخذ مجوزهای بهره برداری
  • انجام پروژه های اکتشافی سیستماتیک در کلیه مراحل اکتشاف شامل شناسایی، پی جویی، عمومی و تفصیلی
  • تهیه انواع نقشه های زمین شناسی-معدنی، توپوگرافی و ژئوشیمیایی بزرگ مقیاس
  • طراحی شبکه، برداشت و تفسیر داده های ژئوفیزیک زمینی
  • نظارت و اجرای عملیات حفاری سطحی و عمقی
  • مدل سازی و تخمین ذخیره
  • مطالعات فنی-اقتصادی