به وب سایت گروه معدنی و کارخانجات آتی صنعت (لوتوس ماشین) خوش آمدید.

جهت ارتباط در شبکه های اجتماعی 09334660041

دفتر مرکزی: استان البرز، کرج، مهرشهر، خیابان 111، مجتمع تجاری اداری هورمهر، طبقه 6، واحد E6

026-33178 خط ویژه

09126002400

026-33178 خط ویژه

09126002400

دفتر مرکزی: استان البرز، کرج، مهرشهر، خیابان 111، مجتمع تجاری اداری هورمهر، طبقه 6، واحد E6

خردایش و نرمایش نمونه های معدنی

   فرایند آماده سازی نمونه ها جهت به حداقل رساندن سایز و همگن سازی نمونه ها با رعایت اصل پرهیز از آلودگی می باشد. در این آزمایشگاه تاکید بر خردایش کل نمونه ارسال شده به آزمایشگاه در حد 4mm، تقسیم بندی با استفاده از تقسیم کن شانه ای و 300 تا 400 گرم نرمایش کامل است.

   در فرایند آماده سازی، نمونه پس از ورود به آزمایشگاه ابتدا خشك میشود. سپس در صورت نیاز با استفاده از سنگ شكن های فکی تا ابعاد کمتر از 4 میلی متر خردایش شده و در آسیاب دیسکی تا سایز 75 ميكرون (200 مش) نرمایش میگردد. پس از نرمايش نمونه، هاون با استفاده از مواد ساینده پاکسازی می گردد. پودر حاصل از مرحله نرمایش به سه بخش تقسیم میشود. یک بخش جهت تجزیه نمونه، یک بخش برای ارسال کننده نمونه (کارفرما) و یک بخش جهت بایگانی در مرکز نگهداری نمونه های گروه معدنی و کارخانجات آتی صنعت (لوتوس ماشین) ارسال میگردد که بمدت سه ماه در آزمایشگاه نگهداری میشود.